Proxectos docentes


2010/2011. UNIVERSIDADE DE VIGO. CAMPUS DE OURENSE.
Docencia e dirección artística do espacio de danza do campus de Ourense.


ANCORAXE


Ancoraxe é a peza que se traballou e presentou no festival Miteu, Fiteu e Unidanza 2011.


Ancoraxe en Unidanza: http://vimeo.com/32662909

O LIBRO DOS CANS
No primeiro cuatrimestre traballouse un achegamento básico a danza contemporanea e a creación escénica en xeral.o libro dos cans livrería torga ourense


As alumnas participan na presencia do libro dos cans, de Estevo Creus.
Ao final do trimestre preparamos unha improvisación no hall da universidade de Dereito.  Na que se traballaba, escoita grupal, improvisación grupal estática, e partitura coreográfica na frecha.


2009/2010. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA
Docencia y dirección artística da peza "Mecánica de saltos (corpo)" no espacio de danza da universidade de Santiago de Compostela.


Mecánica de saltos (corpo), pretende buscar na relacion co público e na relación entre o escénico e o cinemátográfico unha estratexia de salto.


Dirección: Begoña Cuquejo y Marta Alonso
Creación: Daniel, Sonia, Maciej, Sara, Sardina, y Rebeca

+info: www.espaciodedanza2010.blogspot.com
VIDEOS DE ENSAIOS enlace
IMPRO NO AUDITORIO DE FONSECA enlace
IES CONCELLO ESTRADA
Doncencia desde el año 2006 de talleres en Ies de la Estrada. talleres más relacionados con la psicología y pedagogía, pero siempre partiendo de un trabajo lo más creativo posible por parte del alumno.
+ info: web del trabajo del alumnado