Qué é trasPediante e Contacto

traspediante@traspediante.com

0034 658782564 Marta Alonso
0034 657356068 Begoña Cuquejo

trasPediante

Aglutinador de proxectos escénicos, fundamentalemente relacionados coa danza contemporánea.
Proxectos:
Festival de danza de rua. Corpo aterra
Aula de danza Universitaria. D-ou-tras
Compañía de danza. trasPediante.
                              Habelas. gañadora do premio injuve 2010
                              nin1mm    
                              Baila un vestido verde
                              Baleadas
Outros proxectos. Colaboracións con outras cías, coproduccións con outras cías, Propostas in-situ,...


trasPediante, o equipo

dirixido por Marta Alonso e Begoña Cuquejo
equipo Paulina Funes
artistas colaboradores. Estevo Creus, Ariel Ninas.
outros artistas vinculados.Maciej Sado, Matías Daporta, Paula Quintas, Cristina Balboa.